Regla PL

Regla PL


Policia Local de Sóller
Suggerències

Suggerències / Sugerencias

REGLES PER ENVIAR EL MISSATGE
REGLAS PARA ENVIAR EL MENSAJE

Formulari / Formulario

Tots els camps s'han d'omplir de forma obliga, en cas contrari, no s'enviarà el formulari. Gràcies
Todos los campos se han de rellenar de forma obligada, en caso contrario, no se enviará el formulario. Gracias

Nom / Nombre:

Llinatges / Apellidos:

Email:

Adreça / Dirección:

Localitat / Localidad:

Telèfon / Teléfono:

Data Naixement / Fecha de Nacimiento:

D.N.I.:


Text / Texto:


Insertar Archivo:

(Nom de l'arxiu sense espais ni sìmbols, exemple: 123456.jpg - documentonum2.doc / Nombre de archivo sin espacios ni símbolos, ejemplo: 123456.jpg - documentonum2.doc)

El més aviat possible, rebrà un correu electrònic informant de l'arribada del seu missatge. En el cas d'haver passat molt de temps, pot enviar un correu a la nostra adreça info@policialocaldesoller.com

Lo antes posible, recibirá un correo electrónico informando de la llegada de su mensaje. En el caso de haber pasado mucho tiempo, puede enviar un correo a nuestra dirección

info@policialocaldesoller.com