Policia Local de Sóller

Regidoria de Governació

FORMULARI "VACANCES TRANQUIL·LES"


Aquest formulari és remet automàticament al nostre correu electrònic i les dades són tractades a una base de dades policials sense possibilitat d’accés a l’exterior, ja que compta amb les mesures de seguretat adients.
El Servei que oferim es motivat a la necessitat de contactar en qualque persona encarregada de la vivenda en cas d’originar-se qualque incidència i els propietaris es troben absents per vacances.
Durant el Servei Ordinari de la Policia i en el temps d’absència dels titulars, faran passades, com a mínim un pic, per la vivenda i sempre i quan el servei ens permeti, amb l’objectiu de crear mesures de prevenció de robatoris.
Evidentment aquest servei no garanteix que no es produiran robatoris o avaries a la vivenda però almenys pot evitar mals majors.
Aquest servei es completament GRATUÏT.


 

HABITATGE

Carrer:

Número:

Pis:

Porta:

Telèfon:


TITULAR

Nom i Llinatges:

Telèfon Localització:

Adreça Destí:

Data Sortida:

Data Entrada:


PERSONA ENCARREGADA

Nom i Llinatges de l'Encarregat:

Direcció de l'Encarregat:

Telèfon Encarregat:


Email:Altres: